Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

21.11.2018

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost PARAMIT, s.r.o., IČ: 27776794, se sídlem: Císařská 88, 74101 Nový Jičín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 51495 (dále jen „Paramit“).

Kontaktní informace

V případě jakéhokoliv dotazu ke zpracování osobních údajů popřípadě k uplatnění vašich práv se můžete obrátit na Paramit telefonicky na tel. č. 556702120 nebo na e-mail paramit@paramit.cz, případně písemně na adresu Císařská 88, 74101 Nový Jičín.

Rozsah osobních údajů, které Paramit zpracovává

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpracovává Paramit tyto osobní údaje: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pobytu nebo doručovací adresa, heslo v zašifrované podobě.

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracované na základě koupě zboží v e-shopu

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely uzavření kupní smlouvy a následného dodání objednaného zboží a také z důvodu plnění zákonných daňových povinností. V případě vytvoření objednávky Paramit shromažďuje a zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu –  jméno, příjmení telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa pobytu či doručovací adresa.

Osobní údaje zpracované s vedením zákaznického účtu

V případě zaregistrování uživatele na Paramit.cz Paramit zpracovává Vaše osobní údaje za účelem vedení zákaznického účtu. Paramit shromažďuje a zpracovává osobní údaje v rozsahu – jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pobytu nebo doručovací adresa, heslo v zašifrované podobě.

Osobní údaje zpracované pro zasílání e-mailů (obchodních sdělení)

V případě, že zaregistrujete vaši e-mailovou adresu k odběru novinek e-mailem, Paramit bude zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mailová adresa, a to na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání nabídkových e-mailů a dalších obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. V případě stávajících zákazníků může Paramit zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu – jméno, příjmení, e-mailová adresa za účelem zasílání e-mailů (obchodních sdělení) na základě právního titulu oprávněného zájmu.

Doba zpracování vašich osobních údajů

Paramit zpracovává vaše osobní údaje v případě zakoupení zboží v e-shopu po dobu realizace smluvního vztahu, dále po dobu nezbytně nutnou pro zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a dále po dobu 2 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží. Vystavené daňové doklady jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení daňových dokladů jsou po dobu 10 let ode dne odeslání objednávky zákazníkem archivovány i objednávky.

V případě, že Paramit zpracovává osobní údaje na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů k zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, osobní údaje budou zpracovávány po dobu 4 let, nebo do doby, dokud souhlas neodvoláte.

Předání osobních údajů třetím subjektům

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů předány třetím subjektům. Subjekty, které mohou mít přístup k vašim osobním údajům:

 Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Na základě vztahu k vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva:

Košík

V současnosti nejsou v košíku žádné položky.

Přihlaste se

Spojte se s námi

Newsletter